Výškový servis

 

Péče o stromy
kácení stromů

Péče o stromy
kácení stromů

provádění bezpečnostních vazeb, výškové práce horolezeckou technikou

Péče o zeleň

Zabýváme se komplexní péčí o dřeviny od lehčí údržby a provádění zásahů na soliterech u rodinných domů, přes ošetřování parků, stromořadí a památných stromů.

Prořezy stromů

Údržba stromů prořezáváním

Provádíme vyhodnocení a provádění úpravy korun stromů.

"Odborně provedeným prořezem koruny stromu předejdeme možným problémům s ohrožováním bezprostředního okolí pádem suchých a nevhodně rostlých větví."

Bezpečnostní vazby

Bezpečnostní vazby

Navrhujeme a provádíme bezpečností vazby stromů tam, kde je žádoucí prodloužit životnost bez nutnosti radikální redukce koruny stromu. Bezpečností vazba je považovaná za jednu ze základních metod stabilizace koruny stromů, kde hrozí riziko rozlomení větví například u infikovaných kmenů nebo u defektních typů větvení.

Specializujeme se na provádění bezpečnostních vazeb dynamického typu za využití lan ze syntetických materálů. Provádíme nejen instalaci, ale i pravidelnou kontrolu a případné výměny po uplynutí životnosti vazby.

Kácení stromů

Kácení stromů

Kácení stromů volíme zejména tam, kde není perspektivní nebo je nežádoucí prodlužovat životnost stromu. K nejčastějšímu důvodu pokácení stromu je nevratné poškození stromu např. z důvodu infekce, statického poškození nebo jiných vlivů. Pro takový strom, který se stává objektivně nebezpečný svému okolí je nutné zvolit vhodnou a efektivní metodu odstranění. Podle okolností navrhujeme a provádíme pokácení klasickým způsobem, případně postupným rozebíráním z plošiny nebo pomocí stromolezecké a horolezecké techniky. Pokud to okolnosti a typ pracovního zadání vyžadují, volíme těžkou techniku (traktor, jeřáb) pro zefektivnění práce například při:

 • manipulaci s nadměrně těžkými kmeny stromů po rozebrání
 • průsecích v okolí vedení nadzemních elektrických soustav
 • mýcení náletů kolem sportovišť a parků
Rizikové kácení stromů

Rizikové kácení stromů

Právě za využití stromolezecké a horolezecké techniky řešíme rizikové kácení stromů tam, kam je přístup jiné techniky obtížný nebo je zvolení této techniky jednodušší a žádoucí. Tento způsob volíme například v těchto prostorách:

 • veřejné parky, zámecké zahrady
 • obtížně přístupné plochy u rodinných domů
 • hřbitovy,významé kulturní a historické prostory
 • uzavřené prostranství např. nádvoří hradů

Další činnosti

Provádíme výškové práce s využitím horolezecké techniky

 • nátěry střech, konstrukci, apod.
 • mytí oken, fasád budov
 • instalace zábran proti holubům
 • shazování sněhu ze střech, odstraňování rampouchů
 • demolice s využitím horolezecké techniky
 • instalace bilboardů

  Ukázky prací

UKÁZKY PRACÍ

Kácení stromu postupným odřezáváním
Údržba stromů prořezáváním
Kácení klasickým způsobem
Manipulace těžkou technikou
×

KONTAKT

Leoš Ulrych

Boženy Němcové 3714/21, Jablonec nad Nisou

Telefon: +420 724 318 267

Email: info@vyskovyservis.cz