Péče o zeleň

Zabýváme se komplexní péčí o dřeviny od lehčí údržby a zásahů na soliterech u rodinných domů, památných stromů přes ošetřování parků a stromořadí.

Údržba stromů prořezáváním

Provádíme vyhodnocení a provádění úpravy korun stromů.

"Odborně provedeným prořezem koruny stromu předejdeme možným problémům s ohrožováním bezprostředního okolí pádem suchých a nevhodně rostlých větví."

Kácení stromů

Kácení stromů volíme zejména tam, kde není perspektivní nebo je nežádoucí prodlužovat životnost stromu. K nejčastějšímu důvodu pokácení stromu je nevratné poškození stromu např. z důvodu infekce, statického poškození nebo jiných vlivů. Pro takový strom, který se stává objektivně nebezpečný svému okolí je nutné zvolit vhodnou a efektivní metodu odstranění.

Podle okolností navrhujeme a provádíme pokácení klasickým způsobem, případně postupným rozebíráním z plošiny nebo pomocí stromolezecké a horolezecké techniky.  Pokud to okolnosti a typ pracovního zadání vyžadují, volíme těžkou techniku (traktor, jeřáb) pro zefektivnění práce například při:

  • manipulaci s nadměrně těžkými kmeny stromů po rozebrání
  • průsecích v okolí vedení nadzemních elektrických soustav
  • mýcení náletů kolem sportovišť a parků

Rizikové kácení stromů

Právě za využití stromolezecké a horolezecké techniky řešíme rizikové kácení stromů tam, kam je přístup jiné techniky obtížný nebo je zvolení této techniky jednodušší a žádoucí. Tento způsob volíme například v těchto prostorách:

  • veřejné parky, zámecké zahrady
  • obtížně přístupné plochy u rodinných domů
  • hřbitovy,významé kulturní a historické prostory
  • uzavřené prostranství např. nádvoří hradů

Bezpečnostní vazby

Navrhujeme a provádíme bezpečností vazby stromů tam, kde je žádoucí prodloužit životnost bez nutnosti radikální redukce koruny stromu. Bezpečností vazba je považovaná za jednu ze základních metod stabilizace koruny stromů, kde hrozí riziko rozlomení větví například u infikovaných kmenů nebo u defektních typů větvení.

Specializujeme se na provádění bezpečnostních vazeb dynamického typu za využití lan ze syntetických materálů. Provádíme nejen instalaci, ale i pravidelnou kontrolu a případné výměny po uplynutí životnosti vazby.